【中吕】快活三过朝天子四边静原文,翻译,赏析_拼音版_作者马谦斋 

【中吕】快活三过朝天子四边静

作者:马谦斋 朝代:元代
【中吕】快活三过朝天子四边静原文


海棠娇,恰睡足,牡丹香,正开初。只愁春色在须臾,休教燕子衔春去。

辇毂,景物,芳草碧重城路。五花娇马七香车,帘挂锦珂鸣玉。箫鼓声中,园林佳处,翠鬟歌红袖舞。

近黄公酒垆,诵坡仙乐府,直吃到月转垂杨树。明时难遇,百岁光阴过隙驹。休教辜负,春来春去。榆钱乱舞,难买春光住。恰帘前社燕忙,正枝头楚梅黄。当空畏日炽炎光,杨柳阴迷深巷。

北堂,草堂,人在羲皇上。亭台潇洒近池塘,睡足思新酿。竹影横斜,荷香飘荡,一襟满意凉。醉乡,艳妆,水调谁家唱?

红尘千丈,岂羡功名纸半张?渔樵闲访,先生豪放,诗狂酒狂,志不在凌烟上。芰荷衰,翠影稀。豆花凉,雨声催。谁家砧杵捣寒衣?万物皆秋意。

燕归,雁飞,霜染芙蓉醉。长江万里鲈正肥,谩忆家乡味。啸月吟情,凌云豪气,岂当怀宋玉悲!

赏风光帝里,贺恩波凤池,喜生在唐虞世。香山叠翠,红叶西风衬马蹄。重阳佳致,千金曾费。黄橙绿醅,烂醉登高会。李陵台,草尽枯。燕然山,雪平铺。朔风吹冷到天衢,怒吼千林木。

玉壶,画图,费尽江山句。苍髯脱玉翠光浮,掩映楼台暮。画阁风流,朱门豪富,酒新香开瓮初。毡帘款籁,橙香缓举,半醉偎红玉。

相对红炉,笑遣金钗剪画烛。梅开寒玉,清香时度。何须蹇驴,不必前村去。
【中吕】快活三过朝天子四边静拼音解读
chūn

hǎi táng jiāo ,qià shuì zú ,mǔ dān xiāng ,zhèng kāi chū 。zhī chóu chūn sè zài xū yú ,xiū jiāo yàn zǐ xián chūn qù 。

niǎn gū ,jǐng wù ,fāng cǎo bì zhòng chéng lù 。wǔ huā jiāo mǎ qī xiāng chē ,lián guà jǐn kē míng yù 。xiāo gǔ shēng zhōng ,yuán lín jiā chù ,cuì huán gē hóng xiù wǔ 。

jìn huáng gōng jiǔ lú ,sòng pō xiān lè fǔ ,zhí chī dào yuè zhuǎn chuí yáng shù 。míng shí nán yù ,bǎi suì guāng yīn guò xì jū 。xiū jiāo gū fù ,chūn lái chūn qù 。yú qián luàn wǔ ,nán mǎi chūn guāng zhù 。

xià

qià lián qián shè yàn máng ,zhèng zhī tóu chǔ méi huáng 。dāng kōng wèi rì chì yán guāng ,yáng liǔ yīn mí shēn xiàng 。

běi táng ,cǎo táng ,rén zài xī huáng shàng 。tíng tái xiāo sǎ jìn chí táng ,shuì zú sī xīn niàng 。zhú yǐng héng xié ,hé xiāng piāo dàng ,yī jīn mǎn yì liáng 。zuì xiāng ,yàn zhuāng ,shuǐ diào shuí jiā chàng ?

hóng chén qiān zhàng ,qǐ xiàn gōng míng zhǐ bàn zhāng ?yú qiáo xián fǎng ,xiān shēng háo fàng ,shī kuáng jiǔ kuáng ,zhì bú zài líng yān shàng 。

qiū

jì hé shuāi ,cuì yǐng xī 。dòu huā liáng ,yǔ shēng cuī 。shuí jiā zhēn chǔ dǎo hán yī ?wàn wù jiē qiū yì 。

yàn guī ,yàn fēi ,shuāng rǎn fú róng zuì 。zhǎng jiāng wàn lǐ lú zhèng féi ,màn yì jiā xiāng wèi 。xiào yuè yín qíng ,líng yún háo qì ,qǐ dāng huái sòng yù bēi !

shǎng fēng guāng dì lǐ ,hè ēn bō fèng chí ,xǐ shēng zài táng yú shì 。xiāng shān dié cuì ,hóng yè xī fēng chèn mǎ tí 。zhòng yáng jiā zhì ,qiān jīn céng fèi 。huáng chéng lǜ pēi ,làn zuì dēng gāo huì 。

dōng

lǐ líng tái ,cǎo jìn kū 。yàn rán shān ,xuě píng pù 。shuò fēng chuī lěng dào tiān qú ,nù hǒu qiān lín mù 。

yù hú ,huà tú ,fèi jìn jiāng shān jù 。cāng rán tuō yù cuì guāng fú ,yǎn yìng lóu tái mù 。huà gé fēng liú ,zhū mén háo fù ,jiǔ xīn xiāng kāi wèng chū 。zhān lián kuǎn lài ,chéng xiāng huǎn jǔ ,bàn zuì wēi hóng yù 。

xiàng duì hóng lú ,xiào qiǎn jīn chāi jiǎn huà zhú 。méi kāi hán yù ,qīng xiāng shí dù 。hé xū jiǎn lǘ ,bú bì qián cūn qù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】快活三过朝天子四边静原文,【中吕】快活三过朝天子四边静翻译,【中吕】快活三过朝天子四边静赏析,【中吕】快活三过朝天子四边静阅读答案,出自马谦斋的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/60369.html

诗词类别

马谦斋的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语