【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜

作者:张可久 朝代:元代
【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜原文
琼花

蝶粉霜匀玉蕊,鹅黄雪点冰肌。衣冠后土祠,璎珞神仙珮,倚阑人且赏芳菲,炀帝骄奢自丧了国,休对我花前叹息。

春晚酬史楚甫

锦被堆春宽梦窄,画楼空燕去愁来。芳草边,夕阳外。怕清明几度伤怀,关节得荼老且慢开,春已听榆钱断买。

胡容斋使君寿

仙客舞玄裳缟衣,小蛮歌翠袖峨眉。戏彩堂,蟠桃会。锦云深月明风细,桂子香中品玉笛,人醉倚蓬瀛画里。

眉寿楼春夜

狂客簪花起舞,佳人秉烛摴蒱。小树风,香阶露。

醉乡中不知春去,更尽荼蘼

酒一壶,强似听西园夜雨。

夜宴即事

花影蝉蛾翠鬟,柳荫骢马金鞍。酒未阑,人争看。玉纤寒试调筝雁,眼约心期不暂闲,半醉也灯前换盏。

九月十日见桃花

前度刘郎老矣,去年崔护来迟。红雨飞,西风起。望白衣可怜憔悴,节去蜂愁蝶未知,冷落似天台洞里。

静香堂看雨

乘落日村翁捕鱼,感西风倦客思鲈。倒翠壶,歌金缕。静香来隔水芙蕖,绿柳红桥入画图,人正在溪亭看雨。

客维扬

第一泉边试茶,无双亭上看花。凤锦笺,鲛绡帕。金盘露玉手琵琶,雪满长街未到家,翠儿唱宜歌且把。

夜景

云母屏花前月明,雪儿歌席上风生。象板敲,螺鬟整。殢人娇体态娉婷,万卷堂深一盏灯,看不上梅窗瘦影。

【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜拼音解读
qióng huā

dié fěn shuāng yún yù ruǐ ,é huáng xuě diǎn bīng jī 。yī guàn hòu tǔ cí ,yīng luò shén xiān pèi ,yǐ lán rén qiě shǎng fāng fēi ,yáng dì jiāo shē zì sàng le guó ,xiū duì wǒ huā qián tàn xī 。

chūn wǎn chóu shǐ chǔ fǔ

jǐn bèi duī chūn kuān mèng zhǎi ,huà lóu kōng yàn qù chóu lái 。fāng cǎo biān ,xī yáng wài 。pà qīng míng jǐ dù shāng huái ,guān jiē dé tú lǎo qiě màn kāi ,chūn yǐ tīng yú qián duàn mǎi 。

hú róng zhāi shǐ jun1 shòu

xiān kè wǔ xuán shang gǎo yī ,xiǎo mán gē cuì xiù é méi 。xì cǎi táng ,pán táo huì 。jǐn yún shēn yuè míng fēng xì ,guì zǐ xiāng zhōng pǐn yù dí ,rén zuì yǐ péng yíng huà lǐ 。

méi shòu lóu chūn yè

kuáng kè zān huā qǐ wǔ ,jiā rén bǐng zhú chī pú 。xiǎo shù fēng ,xiāng jiē lù 。

zuì xiāng zhōng bú zhī chūn qù ,gèng jìn tú mí

jiǔ yī hú ,qiáng sì tīng xī yuán yè yǔ 。

yè yàn jí shì

huā yǐng chán é cuì huán ,liǔ yīn cōng mǎ jīn ān 。jiǔ wèi lán ,rén zhēng kàn 。yù xiān hán shì diào zhēng yàn ,yǎn yuē xīn qī bú zàn xián ,bàn zuì yě dēng qián huàn zhǎn 。

jiǔ yuè shí rì jiàn táo huā

qián dù liú láng lǎo yǐ ,qù nián cuī hù lái chí 。hóng yǔ fēi ,xī fēng qǐ 。wàng bái yī kě lián qiáo cuì ,jiē qù fēng chóu dié wèi zhī ,lěng luò sì tiān tái dòng lǐ 。

jìng xiāng táng kàn yǔ

chéng luò rì cūn wēng bǔ yú ,gǎn xī fēng juàn kè sī lú 。dǎo cuì hú ,gē jīn lǚ 。jìng xiāng lái gé shuǐ fú qú ,lǜ liǔ hóng qiáo rù huà tú ,rén zhèng zài xī tíng kàn yǔ 。

kè wéi yáng

dì yī quán biān shì chá ,wú shuāng tíng shàng kàn huā 。fèng jǐn jiān ,jiāo xiāo pà 。jīn pán lù yù shǒu pí pá ,xuě mǎn zhǎng jiē wèi dào jiā ,cuì ér chàng yí gē qiě bǎ 。

yè jǐng

yún mǔ píng huā qián yuè míng ,xuě ér gē xí shàng fēng shēng 。xiàng bǎn qiāo ,luó huán zhěng 。tì rén jiāo tǐ tài pīng tíng ,wàn juàn táng shēn yī zhǎn dēng ,kàn bú shàng méi chuāng shòu yǐng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜原文,【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜翻译,【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜赏析,【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/60195.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语