【越调】柳营曲 途中春暮原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【越调】柳营曲 途中春暮

作者:汤舜民 朝代:元代
【越调】柳营曲 途中春暮原文
岐路北,断桥西,滴溜溜酒帘茅舍低。柳暗疏篱,水浸平堤,仿佛旧山溪。
车儿马儿奔驰,莺儿燕儿悲啼。帽沾飞絮寻,衣染落花泥。知,何处度寒食? 旅次
  归路杳,去程遥,谁不恋故乡生处好。粝饭薄醪,野蔌山肴,随发度昏朝。
隔篱度犬嗷嗷,投林倦鸟嘈嘈。烟霞云黯淡,风雨夜萧骚。纱窗外有芭蕉。 春思
  鸦髻松,凤钗横,碧窗梦回春昼永。离绪蒙茸,倦眼朦胧,清泪滴香容。恨
东君多雨多风,盼王孙无影无踪。柳添新样绿,花减旧时红。尽在不言中。 薛琼琼弹筝图
  玉雪颜,翠云鬟,昭阳殿里醉了几番。金袖翩翩,银甲珊珊,记天宝年间。
哄的兵散潼关,忽的尘暗长安。风云都变改,日月自循环。闲,写作画图看。 听筝
  酒乍醒,月初明,谁家小楼调玉筝?指拨轻清,音律和平,一字字诉衷情。
恰流莺花底叮咛,又孤鸿云外悲鸣。滴碎金砌雨,敲碎玉壶冰。听,尽是断肠声。
【越调】柳营曲 途中春暮拼音解读
qí lù běi ,duàn qiáo xī ,dī liū liū jiǔ lián máo shě dī 。liǔ àn shū lí ,shuǐ jìn píng dī ,fǎng fó jiù shān xī 。
chē ér mǎ ér bēn chí ,yīng ér yàn ér bēi tí 。mào zhān fēi xù xún ,yī rǎn luò huā ní 。zhī ,hé chù dù hán shí ? lǚ cì
  guī lù yǎo ,qù chéng yáo ,shuí bú liàn gù xiāng shēng chù hǎo 。lì fàn báo láo ,yě sù shān yáo ,suí fā dù hūn cháo 。
gé lí dù quǎn áo áo ,tóu lín juàn niǎo cáo cáo 。yān xiá yún àn dàn ,fēng yǔ yè xiāo sāo 。shā chuāng wài yǒu bā jiāo 。 chūn sī
  yā jì sōng ,fèng chāi héng ,bì chuāng mèng huí chūn zhòu yǒng 。lí xù méng róng ,juàn yǎn méng lóng ,qīng lèi dī xiāng róng 。hèn
dōng jun1 duō yǔ duō fēng ,pàn wáng sūn wú yǐng wú zōng 。liǔ tiān xīn yàng lǜ ,huā jiǎn jiù shí hóng 。jìn zài bú yán zhōng 。 xuē qióng qióng dàn zhēng tú
  yù xuě yán ,cuì yún huán ,zhāo yáng diàn lǐ zuì le jǐ fān 。jīn xiù piān piān ,yín jiǎ shān shān ,jì tiān bǎo nián jiān 。
hǒng de bīng sàn tóng guān ,hū de chén àn zhǎng ān 。fēng yún dōu biàn gǎi ,rì yuè zì xún huán 。xián ,xiě zuò huà tú kàn 。 tīng zhēng
  jiǔ zhà xǐng ,yuè chū míng ,shuí jiā xiǎo lóu diào yù zhēng ?zhǐ bō qīng qīng ,yīn lǜ hé píng ,yī zì zì sù zhōng qíng 。
qià liú yīng huā dǐ dīng níng ,yòu gū hóng yún wài bēi míng 。dī suì jīn qì yǔ ,qiāo suì yù hú bīng 。tīng ,jìn shì duàn cháng shēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【越调】柳营曲 途中春暮原文,【越调】柳营曲 途中春暮翻译,【越调】柳营曲 途中春暮赏析,【越调】柳营曲 途中春暮阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59789.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语