【般涉调】哨遍原文,翻译,赏析_拼音版_作者马致远 

【般涉调】哨遍

作者:马致远 朝代:元代
【般涉调】哨遍原文
张玉岩草书

自唐晋倾亡之后,草书扫地无踪迹。天再产玉岩翁,卓然独立根基。甚纲纪?胸怀洒落,意气聪明,才德相兼济。当日先生沉醉,脱巾露顶,裸袖揎衣。霜毫历历蘸寒泉,麝墨浓浓浸端溪。卷展霜缣,管握铜龙,赋歌赤壁。

【幺】仔细看六书八法皆完备,舞凤戏翔鸾韵美。写长空两脚墨淋漓,洒东窗燕子衔泥。甚雄势!斩钉截铁,缠葛垂丝,似有风云气。据此清新绝妙,堪为家宝,可上金石。二王古法梦中存,怀素遗风尽真习。料想方今,寰宇四海,应无赛敌。

【五煞】尽一轴,十数尺,从头一扫无凝滞。声清恰似蚕食叶,气勇浑同猊抉石。超先辈,消翰林一赞,高士留题。

【四】写的来狂又古,颠又实,出乎其类拔乎萃。软如杨柳和风舞,硬似长空霹雳摧。真堪惜!沉沉着着,曲曲直直。

【三】画一画如阵云,点一点似怪石,撇一撇如展鵾鹏翼。栾环怒偃乖龙骨,峻峭横拖巨蟒皮。特殊异,似神符堪咒,蚯蚓蟠泥。

【二】写的来娇又嗔,怒又喜,千般丑恶十分媚。恶如山鬼拔枯树,媚似扬妃按羽衣。谁堪比,写黄庭换取,道士鹅归。

【一】颜真卿苏子瞻,米元章黄鲁直,先贤墨迹君都得。满箱拍塞数千卷,文锦编挑满四围。通三昧,磨崖的本,画赞初碑。

【尾】据划画难,字样奇,就中浑穿诸家体,四海纵横第一管笔。

【般涉调】哨遍拼音解读
zhāng yù yán cǎo shū

zì táng jìn qīng wáng zhī hòu ,cǎo shū sǎo dì wú zōng jì 。tiān zài chǎn yù yán wēng ,zhuó rán dú lì gēn jī 。shèn gāng jì ?xiōng huái sǎ luò ,yì qì cōng míng ,cái dé xiàng jiān jì 。dāng rì xiān shēng chén zuì ,tuō jīn lù dǐng ,luǒ xiù xuān yī 。shuāng háo lì lì zhàn hán quán ,shè mò nóng nóng jìn duān xī 。juàn zhǎn shuāng jiān ,guǎn wò tóng lóng ,fù gē chì bì 。

【yāo 】zǎi xì kàn liù shū bā fǎ jiē wán bèi ,wǔ fèng xì xiáng luán yùn měi 。xiě zhǎng kōng liǎng jiǎo mò lín lí ,sǎ dōng chuāng yàn zǐ xián ní 。shèn xióng shì !zhǎn dìng jié tiě ,chán gě chuí sī ,sì yǒu fēng yún qì 。jù cǐ qīng xīn jué miào ,kān wéi jiā bǎo ,kě shàng jīn shí 。èr wáng gǔ fǎ mèng zhōng cún ,huái sù yí fēng jìn zhēn xí 。liào xiǎng fāng jīn ,huán yǔ sì hǎi ,yīng wú sài dí 。

【wǔ shà 】jìn yī zhóu ,shí shù chǐ ,cóng tóu yī sǎo wú níng zhì 。shēng qīng qià sì cán shí yè ,qì yǒng hún tóng ní jué shí 。chāo xiān bèi ,xiāo hàn lín yī zàn ,gāo shì liú tí 。

【sì 】xiě de lái kuáng yòu gǔ ,diān yòu shí ,chū hū qí lèi bá hū cuì 。ruǎn rú yáng liǔ hé fēng wǔ ,yìng sì zhǎng kōng pī lì cuī 。zhēn kān xī !chén chén zhe zhe ,qǔ qǔ zhí zhí 。

【sān 】huà yī huà rú zhèn yún ,diǎn yī diǎn sì guài shí ,piě yī piě rú zhǎn kūn péng yì 。luán huán nù yǎn guāi lóng gǔ ,jun4 qiào héng tuō jù mǎng pí 。tè shū yì ,sì shén fú kān zhòu ,qiū yǐn pán ní 。

【èr 】xiě de lái jiāo yòu chēn ,nù yòu xǐ ,qiān bān chǒu è shí fèn mèi 。è rú shān guǐ bá kū shù ,mèi sì yáng fēi àn yǔ yī 。shuí kān bǐ ,xiě huáng tíng huàn qǔ ,dào shì é guī 。

【yī 】yán zhēn qīng sū zǐ zhān ,mǐ yuán zhāng huáng lǔ zhí ,xiān xián mò jì jun1 dōu dé 。mǎn xiāng pāi sāi shù qiān juàn ,wén jǐn biān tiāo mǎn sì wéi 。tōng sān mèi ,mó yá de běn ,huà zàn chū bēi 。

【wěi 】jù huá huà nán ,zì yàng qí ,jiù zhōng hún chuān zhū jiā tǐ ,sì hǎi zòng héng dì yī guǎn bǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

马致远 马致远 马致远(1250?-1323?),字千里,号东篱,大都(今北京)人。早年在大都生活二十余年,郁郁不得志。元灭南宋后南下,曾出任江浙省务官,与卢挚、张可久有唱和。晚年隐居田园,过着「酒中仙,尘外客,林中友」的「幽栖」生活。他是「元曲四大家」之一,有「曲状元」之称,极负盛名。作品以反映退隐山林的田园题材为多,风格兼有豪放、清逸的特点。散曲有瞿钧编注《乐篱乐…详情

【般涉调】哨遍原文,【般涉调】哨遍翻译,【般涉调】哨遍赏析,【般涉调】哨遍阅读答案,出自马致远的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59650.html

诗词类别

马致远的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语