【双调】得胜令_一见话相投原文,翻译,赏析_拼音版_作者景元启 

【双调】得胜令_一见话相投

作者:景元启 朝代:元代
【双调】得胜令_一见话相投原文
一见话相投,半醉捧金瓯。眼角传心事,眉尖锁旧愁。绸缪,暗约些儿后。
羞羞,羞得来不待羞。
 力困下秋千,缓步趿金莲。笑与情郎道,扶归曲槛边。俄然,欲语声娇颤。
旋旋,旋得来不待旋。
 一捻楚宫腰,体态更妖娆。百媚将人,佯羞整凤翘。堪描,脸儿上扑堆著
俏。娇娇,娇得来不待娇。
 明月转回廊,花影上纱窗。暗约湖山侧,低低问粉郎。端详,怕有人瞧望。
荒荒,荒得来不待荒。 欢会
 梅月小窗横,斗帐惜娉婷。未语情先透,春娇酒半醒。书生,称了风流兴。
卿卿,愿今宵闰一更。 孤另
 雨溜和风铃,客馆最难听。枕冷鸳衾剩,心焦睡不成。离情,闪得人孤另。
山城,愿今宵只四更。 思情娘
 从他嫁了时,情怀两不知。终日病相思,如醉复如痴。鳞鸿虽有难投字。思
知,今日里不如死。
【双调】得胜令_一见话相投拼音解读
yī jiàn huà xiàng tóu ,bàn zuì pěng jīn ōu 。yǎn jiǎo chuán xīn shì ,méi jiān suǒ jiù chóu 。chóu miù ,àn yuē xiē ér hòu 。
xiū xiū ,xiū dé lái bú dài xiū 。
 lì kùn xià qiū qiān ,huǎn bù tā jīn lián 。xiào yǔ qíng láng dào ,fú guī qǔ kǎn biān 。é rán ,yù yǔ shēng jiāo chàn 。
xuán xuán ,xuán dé lái bú dài xuán 。
 yī niǎn chǔ gōng yāo ,tǐ tài gèng yāo ráo 。bǎi mèi jiāng rén ,yáng xiū zhěng fèng qiào 。kān miáo ,liǎn ér shàng pū duī zhe
qiào 。jiāo jiāo ,jiāo dé lái bú dài jiāo 。
 míng yuè zhuǎn huí láng ,huā yǐng shàng shā chuāng 。àn yuē hú shān cè ,dī dī wèn fěn láng 。duān xiáng ,pà yǒu rén qiáo wàng 。
huāng huāng ,huāng dé lái bú dài huāng 。 huān huì
 méi yuè xiǎo chuāng héng ,dòu zhàng xī pīng tíng 。wèi yǔ qíng xiān tòu ,chūn jiāo jiǔ bàn xǐng 。shū shēng ,chēng le fēng liú xìng 。
qīng qīng ,yuàn jīn xiāo rùn yī gèng 。 gū lìng
 yǔ liū hé fēng líng ,kè guǎn zuì nán tīng 。zhěn lěng yuān qīn shèng ,xīn jiāo shuì bú chéng 。lí qíng ,shǎn dé rén gū lìng 。
shān chéng ,yuàn jīn xiāo zhī sì gèng 。 sī qíng niáng
 cóng tā jià le shí ,qíng huái liǎng bú zhī 。zhōng rì bìng xiàng sī ,rú zuì fù rú chī 。lín hóng suī yǒu nán tóu zì 。sī
zhī ,jīn rì lǐ bú rú sǐ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】得胜令_一见话相投原文,【双调】得胜令_一见话相投翻译,【双调】得胜令_一见话相投赏析,【双调】得胜令_一见话相投阅读答案,出自景元启的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59487.html

诗词类别

景元启的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语