【双调】清江引_采薇首阳空原文,翻译,赏析_拼音版_作者钟嗣成 

【双调】清江引_采薇首阳空

作者:钟嗣成 朝代:元代
【双调】清江引_采薇首阳空原文
采薇首阳空忍饥,枉了争闲气。试问屈原醒,争似渊明醉?早寻个稳便处闲坐地。

伯牙去寻钟子期,讲论琴中意。高山流水声,谁是知音的?早寻个稳便处闲坐地。

五湖去来越范蠡,甘作烟波计。功成心自闲,名遂心先退,早寻个稳便处闲坐地。

楚狂接舆歌凤兮,见人忙回避。固知势利心,岂识高贤意?早寻个稳便处闲坐地。

到头那知谁是谁,倏忽人间世。百年有限身,三寸元阳气,早寻个稳便处闲坐地。

秀才饱学一肚皮,要占登科记。假饶七步才,未到三公位,早寻个稳便处闲坐地。

古今尽成闲是非,翻覆兴和废。休夸韩信功,谩说陈平智,早寻个稳便处闲坐地。

凤凰燕雀一处飞,玉石俱同类。分甚高共低,辨甚真和伪?早寻个稳便处闲坐地。

道人淡然心似灰,酒色俱无意。绝交鹦鹉杯,退佃鸳鸯被,早寻个稳便处闲坐地。

利名假饶争到底,争得成何济。谁为刎颈交,那是安窠计?早寻个稳便处闲坐地。

【双调】清江引_采薇首阳空拼音解读
cǎi wēi shǒu yáng kōng rěn jī ,wǎng le zhēng xián qì 。shì wèn qū yuán xǐng ,zhēng sì yuān míng zuì ?zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

bó yá qù xún zhōng zǐ qī ,jiǎng lùn qín zhōng yì 。gāo shān liú shuǐ shēng ,shuí shì zhī yīn de ?zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

wǔ hú qù lái yuè fàn lí ,gān zuò yān bō jì 。gōng chéng xīn zì xián ,míng suí xīn xiān tuì ,zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

chǔ kuáng jiē yú gē fèng xī ,jiàn rén máng huí bì 。gù zhī shì lì xīn ,qǐ shí gāo xián yì ?zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

dào tóu nà zhī shuí shì shuí ,shū hū rén jiān shì 。bǎi nián yǒu xiàn shēn ,sān cùn yuán yáng qì ,zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

xiù cái bǎo xué yī dù pí ,yào zhàn dēng kē jì 。jiǎ ráo qī bù cái ,wèi dào sān gōng wèi ,zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

gǔ jīn jìn chéng xián shì fēi ,fān fù xìng hé fèi 。xiū kuā hán xìn gōng ,màn shuō chén píng zhì ,zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

fèng huáng yàn què yī chù fēi ,yù shí jù tóng lèi 。fèn shèn gāo gòng dī ,biàn shèn zhēn hé wěi ?zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

dào rén dàn rán xīn sì huī ,jiǔ sè jù wú yì 。jué jiāo yīng wǔ bēi ,tuì diàn yuān yāng bèi ,zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。

lì míng jiǎ ráo zhēng dào dǐ ,zhēng dé chéng hé jì 。shuí wéi wěn jǐng jiāo ,nà shì ān kē jì ?zǎo xún gè wěn biàn chù xián zuò dì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】清江引_采薇首阳空原文,【双调】清江引_采薇首阳空翻译,【双调】清江引_采薇首阳空赏析,【双调】清江引_采薇首阳空阅读答案,出自钟嗣成的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59342.html

诗词类别

钟嗣成的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语