放歌原文,翻译,赏析_拼音版_作者柳亚子 

放歌

作者:柳亚子 朝代:清代
放歌原文

天地太无情,日月何无光?
浮云西北来,随风作低昂。
我生胡不辰,丁斯老大邦。
仰面出门去,泪下何淋浪!
听我前致辞,血气同感伤。
上言专制酷,罗网重重强,
人权既蹂躏,《天演》终沦亡。
众生尚酣睡,民气苦不扬。
豺狼方当道,燕雀犹处堂。
天骄闯然入,踞我卧榻旁。
瓜分与豆剖,横议声洋洋。
世界大风潮,鬼泣神亦瞠。
盘涡日以急,欲渡河无梁。
沉沉四百州,尸冢遥相望。
他人殖民地,何处为故乡?
下言女贼盛,兰惠黯不芳。
女权痛零落,女界遭厄殃。
邪说起何人?扶抑分阴阳。
无才便是德,忍令群雌盲。
服从供玩好,谬种流无疆。
明明平等权,剥削无尽藏。
会稽首刻石,罪魁仇秦皇。
变本复加厉,蠢尔南朝唐。
刖刑施无辜,岸狱盈闺房。
同胞二百兆,心死热血凉。
钗愁与鬟病,漫漫长夜长。
我思欧人种,贤哲用斗量。
私心窃景仰,二圣难颉颃。
卢梭第一人,铜像巍天阊。
《民约》创鸿著,大义君民昌。
胚胎革命军,一扫秕与糠。
百年来欧陆,幸福日恢张。
继者斯宾塞,女界赖一匡。
平权富想象,公理方翔翔。
谬种辟前人,妄诩解剖详。
智慧用益出,大哉言煌煌。
独笑支那士,论理魔为障。
乡愿倡衛言,毒人纲与常。
横流今泛滥,洪祸谁能当?
安得有豪杰,重使此理彰!
仰天苦无言,长歌一引吭。

放歌拼音解读

tiān dì tài wú qíng ,rì yuè hé wú guāng ?
fú yún xī běi lái ,suí fēng zuò dī áng 。
wǒ shēng hú bú chén ,dīng sī lǎo dà bāng 。
yǎng miàn chū mén qù ,lèi xià hé lín làng !
tīng wǒ qián zhì cí ,xuè qì tóng gǎn shāng 。
shàng yán zhuān zhì kù ,luó wǎng zhòng zhòng qiáng ,
rén quán jì róu lìn ,《tiān yǎn 》zhōng lún wáng 。
zhòng shēng shàng hān shuì ,mín qì kǔ bú yáng 。
chái láng fāng dāng dào ,yàn què yóu chù táng 。
tiān jiāo chuǎng rán rù ,jù wǒ wò tà páng 。
guā fèn yǔ dòu pōu ,héng yì shēng yáng yáng 。
shì jiè dà fēng cháo ,guǐ qì shén yì chēng 。
pán wō rì yǐ jí ,yù dù hé wú liáng 。
chén chén sì bǎi zhōu ,shī zhǒng yáo xiàng wàng 。
tā rén zhí mín dì ,hé chù wéi gù xiāng ?
xià yán nǚ zéi shèng ,lán huì àn bú fāng 。
nǚ quán tòng líng luò ,nǚ jiè zāo è yāng 。
xié shuō qǐ hé rén ?fú yì fèn yīn yáng 。
wú cái biàn shì dé ,rěn lìng qún cí máng 。
fú cóng gòng wán hǎo ,miù zhǒng liú wú jiāng 。
míng míng píng děng quán ,bāo xuē wú jìn cáng 。
huì jī shǒu kè shí ,zuì kuí chóu qín huáng 。
biàn běn fù jiā lì ,chǔn ěr nán cháo táng 。
yuè xíng shī wú gū ,àn yù yíng guī fáng 。
tóng bāo èr bǎi zhào ,xīn sǐ rè xuè liáng 。
chāi chóu yǔ huán bìng ,màn màn zhǎng yè zhǎng 。
wǒ sī ōu rén zhǒng ,xián zhé yòng dòu liàng 。
sī xīn qiè jǐng yǎng ,èr shèng nán jié háng 。
lú suō dì yī rén ,tóng xiàng wēi tiān chāng 。
《mín yuē 》chuàng hóng zhe ,dà yì jun1 mín chāng 。
pēi tāi gé mìng jun1 ,yī sǎo bǐ yǔ kāng 。
bǎi nián lái ōu lù ,xìng fú rì huī zhāng 。
jì zhě sī bīn sāi ,nǚ jiè lài yī kuāng 。
píng quán fù xiǎng xiàng ,gōng lǐ fāng xiáng xiáng 。
miù zhǒng pì qián rén ,wàng xǔ jiě pōu xiáng 。
zhì huì yòng yì chū ,dà zāi yán huáng huáng 。
dú xiào zhī nà shì ,lùn lǐ mó wéi zhàng 。
xiāng yuàn chàng wèi yán ,dú rén gāng yǔ cháng 。
héng liú jīn fàn làn ,hóng huò shuí néng dāng ?
ān dé yǒu háo jié ,zhòng shǐ cǐ lǐ zhāng !
yǎng tiān kǔ wú yán ,zhǎng gē yī yǐn kēng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

柳亚子 柳亚子 柳亚子(1887~1958)近代诗人。南社发起人。原名慰高,字安如;后改名人权,字亚庐,又改名弃疾,字亚子。江苏吴江人。早年即投身资产阶级民主革命运动。光绪二十八年(1902)加入中国教育会。次年入上海爱国学社求学,积极从事诗文创作,自此成为革命派文化宣传队伍中的活跃分子。三十二年,在同盟会江苏分会创办的健行公学教书,加入同盟会,同时又加入光复会。为配合《…详情

放歌原文,放歌翻译,放歌赏析,放歌阅读答案,出自柳亚子的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59295.html

诗词类别

柳亚子的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语