满江红(寿江古心母)原文,翻译,赏析_拼音版_作者丁黼 

满江红(寿江古心母)

作者:丁黼 朝代:宋代
满江红(寿江古心母)原文
某惶恐端拜申禀某官(称呼)。某兹者共审庆集慈闱,时临诞节。鹊巢载咏,知功行之弥深;鹤发双垂,真古今之希有。某阻升堂而展拜,敢载酒以称觞。寿算南山,更辑康宁之福;辞同下俚,聊申祝颂之忱。尚冀台慈,俯赐鉴瞩。
梅腊宾春,瑞烟满、华堂馥郁。还又祝、屏垂彩帨,觞称醽醁。南浦西山开寿域,朱帘画栋调新曲。庆彩衣、龙节侍慈萱,春长绿。双鹤发,齐眉福。一麟瑞,如冰玉。看国钩重见,五霞凝轴。王母瑶池鸾凤驭,麻姑金鼎神仙箓。数从今、椿算到何时,蟠桃熟。
满江红(寿江古心母)拼音解读
mǒu huáng kǒng duān bài shēn bǐng mǒu guān (chēng hū )。mǒu zī zhě gòng shěn qìng jí cí wéi ,shí lín dàn jiē 。què cháo zǎi yǒng ,zhī gōng háng zhī mí shēn ;hè fā shuāng chuí ,zhēn gǔ jīn zhī xī yǒu 。mǒu zǔ shēng táng ér zhǎn bài ,gǎn zǎi jiǔ yǐ chēng shāng 。shòu suàn nán shān ,gèng jí kāng níng zhī fú ;cí tóng xià lǐ ,liáo shēn zhù sòng zhī chén 。shàng jì tái cí ,fǔ cì jiàn zhǔ 。
méi là bīn chūn ,ruì yān mǎn 、huá táng fù yù 。hái yòu zhù 、píng chuí cǎi shuì ,shāng chēng líng lù 。nán pǔ xī shān kāi shòu yù ,zhū lián huà dòng diào xīn qǔ 。qìng cǎi yī 、lóng jiē shì cí xuān ,chūn zhǎng lǜ 。shuāng hè fā ,qí méi fú 。yī lín ruì ,rú bīng yù 。kàn guó gōu zhòng jiàn ,wǔ xiá níng zhóu 。wáng mǔ yáo chí luán fèng yù ,má gū jīn dǐng shén xiān lù 。shù cóng jīn 、chūn suàn dào hé shí ,pán táo shú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

满江红(寿江古心母)原文,满江红(寿江古心母)翻译,满江红(寿江古心母)赏析,满江红(寿江古心母)阅读答案,出自丁黼的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/57710.html

诗词类别

丁黼的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语