马诗(龙脊贴连钱)原文,翻译,赏析_拼音版_作者李贺 

马诗(龙脊贴连钱)

作者:李贺 朝代:唐朝
马诗(龙脊贴连钱)原文
【马诗】 龙脊贴连钱,银蹄白踏烟。 无人织锦韂,谁为铸金鞭。 腊月草根甜,天街雪似盐。 未知口硬软,先拟蒺藜衔。 忽忆周天子,驱车上玉山。 鸣驺辞凤苑,赤骥最承恩。 此马非凡马,房星本是精。 向前敲瘦骨,犹自带铜声。 大漠沙如雪,燕山月似钩。 何当金络脑,快走踏清秋。[1] 饥卧骨查牙,粗毛刺破花。 鬣焦珠色落,发断锯长麻。 西母酒将阑,东王饭已干。 君王若燕去,谁为曳车辕? 赤兔无人用,当须吕布骑。 吾闻果下马,羁策任蛮儿。 催榜渡乌江,神骓泣向风。[2] 君王今解剑,何处逐英雄?[3] 内马赐宫人,银鞯刺麒麟。 午时盐坂上,蹭蹬溘风尘。 批竹初攒耳,桃花未上身。 他时须搅阵,牵去借将军。 宝玦谁家子,长闻侠骨香。 堆金买骏骨,将送楚襄王。 香幞赭罗新,盘龙蹙蹬鳞。 回看南陌上,谁道不逢春? 不从桓公猎,何能伏虎威? 一朝沟陇出,看取拂云飞。 唐剑斩隋公,□毛属太宗。[4] 莫嫌金甲重,且去捉飘风。 白铁锉青禾,砧间落细莎。 世人怜小颈,金埒畏长牙。 伯乐向前看,旋毛在腹间。 只今掊白草,何日蓦青山? 萧寺驮经马,元从竺国来。 空知有善相,不解走章台。 重围如燕尾,宝剑似鱼肠。 欲求千里脚,先采眼中光。 暂系腾黄马,仙人上彩楼。 须鞭玉勒吏,何事谪高州? 汉血到王家,随鸾撼玉珂。 少君骑海上,人见是青骡。 武帝爱神仙,烧金得紫烟。 厩中皆肉马,不解上青天。
马诗(龙脊贴连钱)拼音解读
【mǎ shī 】 lóng jǐ tiē lián qián ,yín tí bái tà yān 。 wú rén zhī jǐn chàn ,shuí wéi zhù jīn biān 。 là yuè cǎo gēn tián ,tiān jiē xuě sì yán 。 wèi zhī kǒu yìng ruǎn ,xiān nǐ jí lí xián 。 hū yì zhōu tiān zǐ ,qū chē shàng yù shān 。 míng zōu cí fèng yuàn ,chì jì zuì chéng ēn 。 cǐ mǎ fēi fán mǎ ,fáng xīng běn shì jīng 。 xiàng qián qiāo shòu gǔ ,yóu zì dài tóng shēng 。 dà mò shā rú xuě ,yàn shān yuè sì gōu 。 hé dāng jīn luò nǎo ,kuài zǒu tà qīng qiū 。[1] jī wò gǔ chá yá ,cū máo cì pò huā 。 liè jiāo zhū sè luò ,fā duàn jù zhǎng má 。 xī mǔ jiǔ jiāng lán ,dōng wáng fàn yǐ gàn 。 jun1 wáng ruò yàn qù ,shuí wéi yè chē yuán ? chì tù wú rén yòng ,dāng xū lǚ bù qí 。 wú wén guǒ xià mǎ ,jī cè rèn mán ér 。 cuī bǎng dù wū jiāng ,shén zhuī qì xiàng fēng 。[2] jun1 wáng jīn jiě jiàn ,hé chù zhú yīng xióng ?[3] nèi mǎ cì gōng rén ,yín jiān cì qí lín 。 wǔ shí yán bǎn shàng ,cèng dēng kè fēng chén 。 pī zhú chū zǎn ěr ,táo huā wèi shàng shēn 。 tā shí xū jiǎo zhèn ,qiān qù jiè jiāng jun1 。 bǎo jué shuí jiā zǐ ,zhǎng wén xiá gǔ xiāng 。 duī jīn mǎi jun4 gǔ ,jiāng sòng chǔ xiāng wáng 。 xiāng fú zhě luó xīn ,pán lóng cù dēng lín 。 huí kàn nán mò shàng ,shuí dào bú féng chūn ? bú cóng huán gōng liè ,hé néng fú hǔ wēi ? yī cháo gōu lǒng chū ,kàn qǔ fú yún fēi 。 táng jiàn zhǎn suí gōng ,□máo shǔ tài zōng 。[4] mò xián jīn jiǎ zhòng ,qiě qù zhuō piāo fēng 。 bái tiě cuò qīng hé ,zhēn jiān luò xì shā 。 shì rén lián xiǎo jǐng ,jīn liè wèi zhǎng yá 。 bó lè xiàng qián kàn ,xuán máo zài fù jiān 。 zhī jīn póu bái cǎo ,hé rì mò qīng shān ? xiāo sì tuó jīng mǎ ,yuán cóng zhú guó lái 。 kōng zhī yǒu shàn xiàng ,bú jiě zǒu zhāng tái 。 zhòng wéi rú yàn wěi ,bǎo jiàn sì yú cháng 。 yù qiú qiān lǐ jiǎo ,xiān cǎi yǎn zhōng guāng 。 zàn xì téng huáng mǎ ,xiān rén shàng cǎi lóu 。 xū biān yù lè lì ,hé shì zhé gāo zhōu ? hàn xuè dào wáng jiā ,suí luán hàn yù kē 。 shǎo jun1 qí hǎi shàng ,rén jiàn shì qīng luó 。 wǔ dì ài shén xiān ,shāo jīn dé zǐ yān 。 jiù zhōng jiē ròu mǎ ,bú jiě shàng qīng tiān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李贺 李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情

马诗(龙脊贴连钱)原文,马诗(龙脊贴连钱)翻译,马诗(龙脊贴连钱)赏析,马诗(龙脊贴连钱)阅读答案,出自李贺的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/3745.html

诗词类别

李贺的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语