舂陵行并序(军国多所需)原文,翻译,赏析_拼音版_作者元结 

舂陵行并序(军国多所需)

作者:元结 朝代:唐朝
舂陵行并序(军国多所需)原文
【舂陵行并序】   癸卯岁,漫叟授道州刺史。道州旧四万余户,经贼已来,不满四千,大半不胜赋税。到官未五十日,承诸使征求符牒二百余封,皆曰:失其限者,罪至贬削。於戏!若悉应其命,则州县破乱,刺史欲焉逃罪;若不应命,又即获罪戾,必不免也。吾将守官,静以安人,待罪而已。此州是舂陵故地,故作《舂陵行》以达下情。 军国多所需,切责在有司。 有司临郡县,刑法竞欲施。 供给岂不忧?征敛又可悲。 州小经乱亡,遗人实困疲。 大乡无十家,大族命单赢。 朝餐是草根,暮食仍木皮。 出言气欲绝,意速行步迟。 追呼尚不忍,况乃鞭扑之! 邮亭传急符,来往迹相追。 更无宽大恩,但有迫促期。 欲令鬻儿女,言发恐乱随。 悉使索其家,而又无生资。 听彼道路言,怨伤谁复知! 去冬山贼来,杀夺几无遗。 所愿见王官,抚养以惠慈。 奈何重驱逐,不使存活为! 安人天子命,符节我所持。 州县忽乱亡,得罪复是谁? 逋缓违诏令,蒙责固其宜。 前贤重守分,恶以祸福移。 亦云贵守官,不爱能适时。 顾惟孱弱者,正直当不亏。 何人采国风,吾欲献此辞。
舂陵行并序(军国多所需)拼音解读
【chōng líng háng bìng xù 】   guǐ mǎo suì ,màn sǒu shòu dào zhōu cì shǐ 。dào zhōu jiù sì wàn yú hù ,jīng zéi yǐ lái ,bú mǎn sì qiān ,dà bàn bú shèng fù shuì 。dào guān wèi wǔ shí rì ,chéng zhū shǐ zhēng qiú fú dié èr bǎi yú fēng ,jiē yuē :shī qí xiàn zhě ,zuì zhì biǎn xuē 。yú xì !ruò xī yīng qí mìng ,zé zhōu xiàn pò luàn ,cì shǐ yù yān táo zuì ;ruò bú yīng mìng ,yòu jí huò zuì lì ,bì bú miǎn yě 。wú jiāng shǒu guān ,jìng yǐ ān rén ,dài zuì ér yǐ 。cǐ zhōu shì chōng líng gù dì ,gù zuò 《chōng líng háng 》yǐ dá xià qíng 。 jun1 guó duō suǒ xū ,qiē zé zài yǒu sī 。 yǒu sī lín jun4 xiàn ,xíng fǎ jìng yù shī 。 gòng gěi qǐ bú yōu ?zhēng liǎn yòu kě bēi 。 zhōu xiǎo jīng luàn wáng ,yí rén shí kùn pí 。 dà xiāng wú shí jiā ,dà zú mìng dān yíng 。 cháo cān shì cǎo gēn ,mù shí réng mù pí 。 chū yán qì yù jué ,yì sù háng bù chí 。 zhuī hū shàng bú rěn ,kuàng nǎi biān pū zhī ! yóu tíng chuán jí fú ,lái wǎng jì xiàng zhuī 。 gèng wú kuān dà ēn ,dàn yǒu pò cù qī 。 yù lìng yù ér nǚ ,yán fā kǒng luàn suí 。 xī shǐ suǒ qí jiā ,ér yòu wú shēng zī 。 tīng bǐ dào lù yán ,yuàn shāng shuí fù zhī ! qù dōng shān zéi lái ,shā duó jǐ wú yí 。 suǒ yuàn jiàn wáng guān ,fǔ yǎng yǐ huì cí 。 nài hé zhòng qū zhú ,bú shǐ cún huó wéi ! ān rén tiān zǐ mìng ,fú jiē wǒ suǒ chí 。 zhōu xiàn hū luàn wáng ,dé zuì fù shì shuí ? bū huǎn wéi zhào lìng ,méng zé gù qí yí 。 qián xián zhòng shǒu fèn ,è yǐ huò fú yí 。 yì yún guì shǒu guān ,bú ài néng shì shí 。 gù wéi chán ruò zhě ,zhèng zhí dāng bú kuī 。 hé rén cǎi guó fēng ,wú yù xiàn cǐ cí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

元结 元结 元结(719-772)字次山,号漫郎、聱叟,河南人,天宝进士。安史之乱后,以右金吾兵曹参军摄监察御史,充山南西道节度参谋;平乱有功。后任道州刺史,官至容管经略使。有《元次山集》。…详情

舂陵行并序(军国多所需)原文,舂陵行并序(军国多所需)翻译,舂陵行并序(军国多所需)赏析,舂陵行并序(军国多所需)阅读答案,出自元结的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/3174.html

诗词类别

元结的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语